Nasıl Çalışırız?

MyBranders akademisyen ve saha profesyonellerinden oluşan bir yapıdır. Tüm faaliyetlerimizde sorgulayan, araştıran ve stratejik hareket eden bir yapıya sahibiz. Bu yazıda MyBranders'ın bir projeye nasıl hayata geçirdiğini okuyacaksınız.
Selçuk Aydın, Araştırma Direktörü
MyBranders uluslararası pazarları araştırma, araştırma sonuçlarını raporlama ve bu pazarlarda ürünlerini satma kapasitesi bulunmayan küçük ve orta ölçekli işletmelere işletme dışından bu hizmetleri sağlamak amacıyla kurulmuş bir şirkettir. Temelde bu işletmelerin dijitalleşmesi, kurumsallaşması ve uluslararası pazarlara erişmesi sayesinde yüksek marka değerleri yaratılması ve geliştirilmesine destek sağlamayı hedeflemektedir.

MyBranders iş süreci araştırma ile, araştırma ise öncelikle müşterimizin incelenmesi ile başlar. Buna "Müşterinin Analizi" deriz ve aşağıdaki 8 analiz grubunda müşterimizi inceleriz:

İşletmenin yasa ve ticari kurallara uygun olarak hareket edip etmediğini, MyBranders kriterlerine uygun olup olmadığına bakarız.

İşletmenin yönetim yapısı, sermaye bileşenleri, idari ve operasyonel birimlerini inceleriz.

İşletmenin ortaya çıkardığı ürünlerin (ticari mal, hizmet ya da elektronik emtia) üretim süreçlerini analiz ederiz.

İşletmenin pazarlama yapısını detaylı bir biçimde inceleriz.

İşletmenin müşterileri, rakipleri, partnerleri ve hükümetler karşısında algısını oluşturan simge ve diğer unsurlarının analizlerini yaparız.

İşletmenin ne kadar dijitalleştiğini ve iş modelinde eksik olan dijitalleşme unsurlarını belirleriz.

İşletmenin ortaklarından bağımsız bir kimliği olan "Marka Değeri" analiz edilir.

Tüm bu veriler ışığında müşterinin ihracat potansiyelini değerlendiririz.
MyBranders Takımı tüm bu analizleri hem müşteriden aldığı bilgiler hem de saha araştırmaları, açık kaynak araştırmaları ve diğer özel bilgi kaynaklarından elde ettiği veriler ile yapar. Şirket kuralları gereği önceliğimiz müşteri hakkında doğru yorum yapmak ve müşterinin ihtiyaçlarını çağdaş ve uluslararası düzeyde genel kabul görmüş işletmecilik ilkeleri temelinde belirlemektir.

MyBranders hizmetlerini ancak bu ihtiyaçların objektif olarak belirlenmesi ve uygulanacak büyüme stratejisi temelinde sunmaktadır. Bu stratejiyi MyBranders takımı müşteri işletme ile birlikte geliştirir ve en iyi sonuçları alana kadar takip eder.

Hedef pazarda müşteri işletme adına pazar araştırmasının yapılması, ticari yazışmaların yerel dillerde yapılması, hedef ülke resmi ve özel makamları nezdinde tüm işlemlerin takip edilmesi, hedef ülke ziyaretlerinde müşteri işletmeye tercümanlık ve mihmandarlık yapılması, satış sözleşmelerinde hukuki ve tercüme desteği verilmesi, gümrükleme ve lojistik süreçlerinin yönetilmesi, hedef pazar dillerinde sosyal medya hesaplarının yönetilmesi, hedef pazar içinde müşterinin perakende e-ticaret platformlarını yönetilmesi, bayilerini/üyesi olunan tedarik ağlarının/zincir mağazaların düzenli olarak ziyaret edilmesi ve ürün sirkülasyonun takip edilmesi, ürünlerin nihai kullanıcı memnuniyetinin ve müşteri markası ile yaşanılan sorunları takip edilmesi gibi hizmetler sağlanmaktadır.

MyBranders bu hizmetleri sizin işletmenizin bir parçası olarak verir. Yani personelimiz müşteri işletme personeli gibi davranır ve marka değerinin yükseltilmesi için çalışır. Ancak unutulmamalıdır ki stratejinin sahibi müşteri işletmedir ve başarı ancak çağdaş ilkelere uyum ile sağlanabilir.

BÜLTENİMİZE Abone Olun
© 2020 - 2030 Mybranders International Consultancy Dış Ticaret A.Ş. - Tüm Hakları Koruma Altındadır
Web Tasarım: MyBranders Dijitalleşme&Markalaşma Departmanı
Made on
Tilda